Weesgegroet

Het Weesgegroet is een gebed dat vrijwel alle katholieken kennen. Het eerste stukje komt uit de bijbel. Jullie zien de verwijzingen staan. 

Lc. 1-28 = Evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, vers 28. 

Op die plek vind je die zin! 

Katholieken hebben een snoer om te bidden: een rozenkrans of paternoster. Ieder stukje is om na te denken over het leven van Jezus. 

Blijde momenten, droevige momenten, vreugdevolle momenten en momenten van Licht. Zo een moment wordt ook 'geheim' genoemd.