Week 3

Het Verhaal van de derde zondag. 

Jezus en zijn leerlingen gaan op weg naar Samaria, een land waar de Samaritanen wonen. Samaritanen en Joden vinden elkaar niet aardig. Ze praatten niet met elkaar omdat de Samaritanen nooit naar de tempel in Jeruzalem gaan. Zij vereren God op een berg en dat vinden de Joden niet goed.
Als ze in Samaria zijn, gaan de leerlingen van Jezus eten kopen in een dorpje en Jezus gaat alleen verder. Het is een warme dag. Jezus heeft dorst. Hij ziet een put, waar een Samaritaanse vrouw water aan het ophalen is. Hij gaat op de rand van de put zitten. Hij vraagt aan de vrouw: "Geef me alsjeblieft wat water te drinken?". De Samaritaanse vrouw schrikt. Wat vraagt deze Joodse man haar nou? Joden praten immers niet met Samaritanen.
Ze zegt tegen Jezus: "Weet je wel dat je water vraagt aan een Samaritaanse vrouw?" Jezus zegt: "Als je wist wie Ik ben, dan zou je Mij om water vragen en je zou levend water krijgen." De vrouw gaat naast Jezus op de rand van de put zitten. Ze kijkt Jezus vragend aan. Ze snapt niet wat Hij bedoelt met zijn woorden.
Dan zegt Jezus: "Als je van dit water uit de put drinkt, krijg je heel snel weer dorst. Maar als je het water drinkt dat ik je geef, zul je nooit meer dorst krijgen. Dat water zal je veranderen, in een bron. En uit die bron zal water opborrelen dat eeuwig leven geeft." De vrouw wordt blij en zegt dat ze heel graag dat water van Jezus wil. Ze is zo blij dat ze naar huis gaat om de mensen te vertellen over haar ontmoeting met Jezus.

Levend water? 

Heb jij ooit dorst gehad? 

Wanneer het heel warm is, drink je dan warme chocolademelk? 

Wanneer je ziet dat de blaadjes van een plant slap hangen, wat kan je dan doen? 

Water is heel belangrijk. Zonder water kunnen we niet leven. Voor veel mensen zijn de woorden van Jezus net als dit water. Christenen leven van de woorden van Jezus, ze 'drinken' zijn verhalen door ze te lezen en na te denken over hun leven. Op die manier geeft Jezus Levend water. 

Tijdens deze week gaan we extra ons best doen en we lezen iedere dag een verhaal van of over Jezus. De verhalen vind je achter de knoppen hieronder..