Hoe word je heilig verklaard? 

Heiligen... De paus kan plechtig afkondigen dat iemand heilig is. Heel eenvoudig wil dat zeggen dat die persoon op eenvoudige maar toch bijzondere manier zoals Jezus heeft proberen te leven. Iemand wordt niet zomaar heilig verklaard. Daar gaat veel voorbereiding aan vooraf: er wordt een onderzoekscommissie ingesteld die vanuit Rome werkt en ook op de plaats waar de persoon die men heilig wilt verklaren leefde. Bijvoorbeeld: Pater Valentinus uit Hasselt werd al 'zalig verklaard'. Is dat een groot verschil? Eigenlijk niet zo. Het verschil zit erin dat Pater Valentinus een feestdag heeft maar die wordt enkel gevierd in Limburg. Een tweede stapje is 'heilig' verklaard worden. Dan krijgt hij een feestdag voor de hele wereldkerk.
Pater Frans, vice-postulator en ikzelf.
Pater Frans, vice-postulator en ikzelf.

 Om zalig verklaard te worden moet er eerst een wonder gebeuren. Zo kan iemand kanker hebben, bidden tot het 'heilig paterke' van Hasselt om voorspraak bij God. Wanneer die persoon dan op wonderbare wijze geneest spreekt men van een mirakel. Dat mirakel wordt aan de onderzoekscommissie voorgelegd. In die commissie zitten dokters die gelovig zijn maar ook dokters die niet gelovig zijn. En die zijn niet mild... Zeker niet in Rome. Voor pater Valentinus is pater Frans de vice-postulator (aanvrager voor de heiligverklaring). Ik heb hem een beetje mogen helpen om het laatste document te vertalen voor Rome en ik kan je verzekeren: ze zijn niet mild, die Romeinen. Voorlopig werd het dossier afgekeurd maar pater Frans geeft niet op! Hij doet verder. En als hij hulp nodig heeft weet hij me te vinden. :)