Week 2 - B

Jezus straalt. Marcus 9, 2-10.

Jezus straalt. Bij Jezus verschijnen ook Elia en Mozes. Jezus brengt ons (net zoals Mozes geboden bracht) een nieuw gebod:' Bemin God boven alles en je naaste als jezelf'. Jezus is profeet, net als Elia en alle anderen. Hij is meer dan profeet! Hij is meer dan de Wet! Jezus had een topervaring. Heb jij ook al eens een topervaring gehad dat jij straalde? 

Drie leerlingen waren heel speciaal voor Jezus. Dat waren Petrus, Jakobus en Johannes. Op een dag nam Jezus alleen deze drie leerlingen mee naar een hoge berg. Ze klommen met z'n vieren de berg op. Verder was er niemand. Wat was het daar stil!
Boven op de berg zagen de drie leerlingen dat Jezus veranderde. Hij werd helemaal anders. Hij straalde! Zijn kleren werden witter dan wit. Zo wit kan je op de hele wereld niet vinden. Plotseling stonden er nog twee mannen naast Jezus. De ene was de profeet Elia. De ander was Mozes. Twee vrienden van God, die veel voor de mensen hadden gedaan. Ze spraken met Jezus. De leerlingen keken met open mond toe.

Toen begon Petrus te praten. Hij zei vol ontzag tegen Jezus: "Rabbi, het komt goed uit dat wij drietjes hier zijn. Nu kunnen we drie tenten opzetten, eentje voor U, één voor de profeet Elia en één voor Mozes." Hij kletste maar wat, want de drie vrienden snapten helemaal niet wat er gebeurde.

Opeens kwam er een wolk. De wolk omhelsde Jezus, Elia en Mozes. Uit de wolk kwam de stem van God. God zei: "Jezus is mijn Zoon. Ik houd veel van Hem. Luister naar Hem."
De drie vrienden keken om zich heen, en toen was plotseling alles weer gewoon. Elia en Mozes waren verdwenen. Ze waren weer met Jezus alleen. "Kom, we gaan", zei Jezus. Terwijl ze de berg afliepen zei Hij: "Jullie mogen aan niemand vertellen wat jullie hebben gezien. Pas als Ik opgestaan ben uit de dood mag je het aan andere mensen vertellen."

De drie vrienden hebben er daarom nooit met iemand anders over gepraat. Maar ze snapten er niet veel van. En ze dachten er samen over na, wat Jezus toch kon bedoelen met 'opstaan uit de dood'.
Gebed

Goede God,
Dit is de tweede week van de veertigdagentijd;
een tijd om stil te staan,
een tijd om in ons zelf te keren,
een tijd om ons te bezinnen.
Wij bidden U: laat ons dankbaar zijn voor  de topervaringen in ons leven,
dat wij blij zijn met het goede leven dat we hier hebben.
Voor het eten en drinken elke dag.
Voor de lieve mensen om ons heen.
God, dat zijn eigenlijk ook al topervaringen
en daar willen wij U voor danken.
Amen.

Samen op weg naar Pasen. 

Download hier de tekening.