Week 2

Jezus straalt. Matteüs 17, 1-9

Jezus straalt. Bij Jezus verschijnen ook Elia en Mozes. Jezus brengt ons (net zoals Mozes geboden bracht) een nieuw gebod:' Bemin God boven alles en je naaste als jezelf'. Jezus is profeet, net als Elia en alle anderen. Hij is meer dan profeet! Hij is meer dan de Wet! Jezus had een topervaring. Heb jij ook al eens een topervaring gehad dat jij straalde? 

Veel hogepriesters en Schriftgeleerden waren ongerust over Jezus en boos op Hem omdat Hij over God praatte zoals nog nooit iemand had gedaan, en omdat zoveel mensen naar Hem kwamen luisteren.
Jezus ging een hoge berg op. Petrus mocht met hem mee, en ook de broers Jakobus en Johannes. Boven op de berg waren ze alleen. De leerlingen zagen dat Jezus veranderde. Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Opeens zagen de leerlingen Mozes en Elia. Die waren met Jezus aan het praten. Petrus zei tegen Jezus: 'Heer, het komt goed uit dat wij hier zijn! Als u wilt, maken we hier drie hutten: één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.' Terwijl Petrus dat zei, kwam er een stralend lichte wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: 'Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot. Luister naar hem!' Toen de leerlingen dat hoorden, lieten ze zich voorover op de grond vallen. Ze waren erg bang. Jezus kwam naar hen toe. Hij raakte hen aan en zei: 'Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn.' Toen de leerlingen opkeken, zagen ze niemand meer, behalve Jezus. Hierna gingen Jezus en de drie leerlingen weer van de berg af. Jezus zei dat ze tegen niemand iets mochten vertellen tot Hij uit de dood zou zijn opgestaan. 

Gebed

Goede God,
Dit is de tweede week van de veertigdagentijd;
een tijd om stil te staan,
een tijd om in ons zelf te keren,
een tijd om ons te bezinnen.
Wij bidden U: laat ons dankbaar zijn voor  de topervaringen in ons leven,
dat wij blij zijn met het goede leven dat we hier hebben.
Voor het eten en drinken elke dag.
Voor de lieve mensen om ons heen.
God, dat zijn eigenlijk ook al topervaringen
en daar willen wij U voor danken.
Amen.

Samen op weg naar Pasen. 

Download hier de tekening.