Jezus in de woestijn

26-02-2023

Jezus en de duivel (Satan). (Mt. 4,1-11)De duivel staat symbool voor het kwaad in de wereld. Sommige mensen geloven dat er echt zoiets bestaat, anderen zien het eerder als een symbool voor het kwaad. Jezus heeft een gesprek zoals wij ook vaak een gesprek in onszelf voeren wanneer we op het punt staan iets te doen wat niet goed is. Lees maar:

De Evangelietekst: Matteüs 4, 1-11.

Jezus bleef veertig dagen in de woestijn. Na veertig dagen kreeg Hij honger.
Satan kwam bij Hem en zei: "Als je de zoon van God bent, maak dan dat deze stenen in brood veranderen!" Jezus antwoordde: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woorden van God." Satan bracht Jezus naar een hoge tempelmuur en zei: "Als je de zoon van God bent, laat je dan vallen, want engelen zullen je wel opvangen in hun armen." Jezus antwoordde: "Je mag God niet zomaar wat vragen." Satan bracht Jezus op de top van een heel hoge berg, vanwaar je alle koninkrijken op de wereld kon zien. Satan zei tegen Hem: "Dit alles zal ik je geven, als je op je knieën neervalt om mij te aanbidden". Jezus antwoordde: "Ga weg, Satan. Alleen God moeten we aanbidden."
Toen liet de duivel Hem met rust.